DSO - DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐÀ LẠT

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  Code javascript random

  ngocducqtk32
  ngocducqtk32
  Quản trị viên
  Quản trị viên


  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 1730
  Tuổi : 33
  Cảm ơn : 209

  Code javascript random Empty Code javascript random

  Bài gửi by ngocducqtk32 2010-11-29, 21:53

  Code random nhạc nền happy ! sinhviendalat.net
  Code:
  <script language="javascript">
  data = new Array
  data[0] = '<embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MjAxMC8xMS8yMy9kL2IvInagaMEZGI4MmI1NTJlNDgyZTM5YmJiNjljODQ4ZTU0NzJjMmIdUngWeBXAzfEppWeBmdsZSBCZWxsmUsICyAcUIbaBIERKIEh1YSBXdSBYaW4gWeBWl4IC0gTHVvInagaMEWeBmdUdWFdUngTmdoaWF8REogTHVvInagaMEWeBmdUdWFdUngTmdoaWEgfHRydWV8Mw" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>'
  data[1] = '<embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MjAxMC8xMS8wMS9lL2IvInagaMEZWI4MDmUsIC4OTmUsIC4MzFmNThkYTYyN2E5M2NmZDQ3YjAxM2UdUngWeBXAzfEhhmUsICHB5IEJpmUsICnRoZGF5fERqIEhvInagaMEw6BdUngZyBBWeBmh8dHJ1ZXwz" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>'
  data[2] = '<embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MjAxMC8xMS8yMy8xLzQvInagaMEMTQ1N2IzODmUsIC4ZGMwY2MxZWM0ODE1MjNjZGY2NTg5ZTEdUngWeBXAzfFdlIHdpmUsIC2ggeW91IGEgWeBWVymUsICnkgQ2hya'
  data[3] = '<embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MC8yMi8wMjIxNGY5OWZlYzNjMjA2ZGY0YmZlMDg3ZjMyZmRkZi5cUIbaBmUsICDN8SGFwmUsICHkgTmV3IFllYXIgMjAxMCAoUmVcUIbaBaXgpfERKIEJ8dHJ1ZXw" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>'
  data[4] ='<embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?YS9kYS9hZGFjOTNlYjVlMGFmOTg0NjU4OWQ4MjQxNWVlNDJjZS5cUIbaBmUsICDN8S2jDdUngmMgSMOhdCBN4WeBdUngrWeBmmUsICgU2ldUngaCBOaOG6rXQgKFJlWeBWl4KXxQaGFdUngIMSQaW5oIFTDdUngW5nfHRydWV8" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>'
  document.write(data[Math.floor(Math.random()*data.length)])
  </script>

   Hôm nay: 2023-03-21, 01:55