DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  Xử lý nghiêm cán bộ, công chức cản trở việc đơn giản thủ tục hành chính

  anhday
  anhday
  Trợ lý giám đốc
  Trợ lý giám đốc

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 1298
  Tuổi : 33
  Cảm ơn : 33

  Xử lý nghiêm cán bộ, công chức cản trở việc đơn giản thủ tục hành chính Empty Xử lý nghiêm cán bộ, công chức cản trở việc đơn giản thủ tục hành chính

  Bài gửi by anhday on 2008-12-30, 15:22

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có công văn chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, sẽ xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi chậm trễ, tắc trách, gây cản trở trong quá trình thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi là Đề án 30).

  Theo Thủ tướng, việc thực hiện Đề án 30 là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ từ nay đến cuối năm 2010. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Đề án 30 theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, cũng như chủ động phối hợp với Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Bộ, ngành, địa phương mình theo yêu cầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

  Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Đề án 30 tại các Bộ, địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý những trường hợp chậm trễ, gây cản trở, thiếu hợp tác, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện yêu cầu, hướng dẫn của Tổ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ( Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ là tổ chức độc lập do Thủ tướng Chính phủ thành lập, làm việc chuyên trách trong thời hạn 3 năm (2008 - 2010) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách).

   Hôm nay: 2019-08-19, 09:16