DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  Áo vẽ super hot!

  bigkshop
  bigkshop
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 1
  Cảm ơn : 1

  Áo vẽ super hot! Empty Áo vẽ super hot!

  Bài gửi by bigkshop on 2009-10-03, 13:42

  Hiiiiiiiii
  Bạn
  có muốn
  một
  chiếc
  áo vẽ
  thời
  trang và sành điệu
  không?  [URL="http://truongton.net/forum/www.bigkshop.com"]bigKshop[/URL]
  sẽ
  mang lại
  cho bạn
  sự
  tự
  tin trong phong cách ăn mặc,
  phong cách độc
  đáo chỉ
  dành riêng cho bạn!!!


  Bạn có
  thể đặt hình vẽ theo ý của mình!


  Sản phẩm giao tận nơi phạm
  vi toàn quốc, bigkshop sẽ hỗ trợ
  ship 50% cho các bạn ở xa TP.HCM^^


  [URL="http://truongton.net/forum/www.bigkshop.com"]
  [You must be registered and logged in to see this link.]  Áo thun tay ngắn:
  120k  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288127.html"]Áo vẽ super hot! 38371254284101[/URL]


  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288162.html"]Áo vẽ super hot! 95051254284147[/URL]


  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288166.html"]Áo vẽ super hot! 12391254284165[/URL]


  Áo vẽ super hot! Detail.9288183  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288169.html"]Áo vẽ super hot! 34091254284176[/URL]


  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288178.html"]Áo vẽ super hot! 71701254284215[/URL]


  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fphoto.zing.vn%2Fphoto%2Fgallery_preview%2Fallsize.9287732.html"]Áo vẽ super hot! 71031254283561[/URL]  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288157.html"]Áo vẽ super hot! 54141254284135[/URL]  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288176.html"]Áo vẽ super hot! 71081254284204[/URL]  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288183.html"]Áo vẽ super hot! 26771254284238[/URL]


  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288180.html"]Áo vẽ super hot! 20031254284228[/URL]


  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fphoto.zing.vn%2Fphoto%2Fgallery_preview%2Fallsize.9288165.html"]Áo vẽ super hot! 29151254284159[/URL]


  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fphoto.zing.vn%2Fphoto%2Fgallery_preview%2Fallsize.9287751.html"]Áo vẽ super hot! 60021254283603[/URL]  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fphoto.zing.vn%2Fphoto%2Fgallery_preview%2Fallsize.9287716.html"]Áo vẽ super hot! 87461254283543[/URL]


  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fphoto.zing.vn%2Fphoto%2Fgallery_preview%2Fallsize.9287702.html"]Áo vẽ super hot! 17811254283510[/URL]  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288161.html"]Áo vẽ super hot! 77921254284141[/URL]  Áo thun tay dài và áo
  kiểu:
  140k

  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288133.html"]Áo vẽ super hot! 88401254284109[/URL]
  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288131.html"]Áo vẽ super hot! 25811254284108[/URL]
  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288126.html"]Áo vẽ super hot! 51331254284099[/URL]
  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288130.html"]Áo vẽ super hot! 64331254284106[/URL]  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288129.html"]Áo vẽ super hot! 33041254284104[/URL]
  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288128.html"]Áo vẽ super hot! 17851254284102[/URL]
  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Ftruongton.net%252Fforum%252Fvcheckvirus.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fphoto.zing.vn%25252Fphoto%25252Fgallery_preview%25252Fallsize.9288125.html"]Áo vẽ super hot! 46441254284097[/URL]
  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fphoto.zing.vn%252Fphoto%252Fgallery_preview%252Fallsize.9288122.html"]Áo vẽ super hot! 21611254284093[/URL]
  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fphoto.zing.vn%252Fphoto%252Fgallery_preview%252Fallsize.9288120.html"]Áo vẽ super hot! 25621254284091[/URL]
  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fphoto.zing.vn%252Fphoto%252Fgallery_preview%252Fallsize.9288117.html"]Áo vẽ super hot! 96521254284089[/URL]
  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fphoto.zing.vn%252Fphoto%252Fgallery_preview%252Fallsize.9288114.html"]Áo vẽ super hot! 86301254284087[/URL]
  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fphoto.zing.vn%252Fphoto%252Fgallery_preview%252Fallsize.9288100.html"]Áo vẽ super hot! 93431254284075[/URL]
  [URL="http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hihihehe.com%2Ff%2Fvcheckvirus.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fphoto.zing.vn%252Fphoto%252Fgallery_preview%252Fallsize.9288097.html"]Áo vẽ super hot! 76141254284072[/URL]
  Với số lượng hàng đặt trên 4 cái
  bọn
  mình sẽ
  giảm
  giá cho các bạn
  nha  Các bạn liên
  hệ
  qua YM :

  bigkshop  Hoặc
  qua các số
  điện
  thoại
  01.222.000.388
  Liên  01.222.000.588
  Khanh  01.222.000.828
  Thương
  Hình thức thanh toán:  Đưa
  tiền
  trực
  tiếp
  tại
  địa
  chỉ
  196 Pasteur,Q3,TP HCM (Trường
  ĐH Kiến
  Trúc)

  Hoặc
  thông qua tài khoản
  :

  Ngân hàng Đông
  Á:  Số TK: 01.01.66.55.69
  Chủ
  TK: Nguyễn
  Hữu
  Quốc
  Khanh
  Ngân Hàng
  (Viettinbank) Incombank:
  Số
  TK: 711A16638013
  Chủ
  TK: Nguyễn
  Hữu
  Quốc
  Khanh  Các
  bạn

  TPHCM nằm
  trong các quận
  1,2,3, Bình Thạnh,
  Phú Nhuận,
  bigKshop sẽ giao hàng
  tận
  nơi.
  Nếu
  bạn

  TPHCM không nằm
  trong các quận
  còn lại
  vui lòng đến
  một
  trong các địa
  chỉ
  sau:  + 196 Pasteur,
  Q3 ( trường
  ĐH Kiến
  Trúc)  + 1008 Cao
  ốc
  An Lộc
  1, P. An Phú, Q2 ( sau Metro An Phú)  Các
  bạn

  xa thì các bạn
  chỉ
  cần
  thêm 10k tiền
  ship nữa
  thôi^^ (bọn
  mình đã hỗ
  trợ
  50% rồi
  đó )

   Hôm nay: 2019-08-19, 01:01