DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  HÃY MỞ NGOẶT CHO NHỮNG THÀNH CÔNG MAI SAU!! ĐĂNG KÍ NGAY 24.07.2009

  anna.kimchinguyen
  anna.kimchinguyen
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 1
  Cảm ơn : 1

  HÃY MỞ NGOẶT CHO NHỮNG THÀNH CÔNG MAI SAU!! ĐĂNG KÍ NGAY 24.07.2009 Empty HÃY MỞ NGOẶT CHO NHỮNG THÀNH CÔNG MAI SAU!! ĐĂNG KÍ NGAY 24.07.2009

  Bài gửi by anna.kimchinguyen on 2009-07-17, 17:04

  TH?
  M?I THAM D? H?I TH?O

  Hi?p
  h?i K? toán Công ch?ng Anh Qu?c ACCA và Trung tâm ?ào
  t?o Vietsourcing  Trân
  tr?ng kính m?iQUÝ ANH CH?,
  ??n
  tham d? bu?i H?i th?o và H?C TH? MI?N PHÍ!!!


  Ch?ng
  ch? K? toán Công ch?ng Anh Qu?c - ACCA”  Th?i
  gian:
  18:00 ngày 24
  tháng 07 n?m 2009
  .


  ??a
  ?i?m:
  Phòng 106, T?ng 1, Tòa nhà SSP,
  123 Tr??ng ??nh, Ph??ng 7, Qu?n 3.


  Môn
  h?c th?:
  F2 –
  K? toán qu?n tr?/ Management Accounting


  ACCA
  - Ch?ng ch? K? toán Công ch?ng Anh Qu?c hành ngh?
  chuyên nghi?p ???c công nh?n trên toàn Th? gi?i và
  ?ã có m?t t?i 170 qu?c gia. ? Vi?t Nam, Ch??ng trình
  này ?ã khu?y ??ng ???c ni?m ?am mê ngh? nghi?p,
  khát v?ng chinh ph?c ??nh cao trong s? nghi?p c?a Các
  b?c lãnh ??o cao c?p trong ngành K? toán, Tài chính và
  Ki?m toán. Ch?ng ch? ACCA là b? phóng hoàn thi?n ??
  nâng H?i viên lên b?c thang danh giá c?a S? nghi?p.  Hi?u
  ???c giá tr? ?y, Trung tâm Vietsourcing ?ã v??n lên
  tr? thành T? ch?c ?ào t?o Ch?ng ch? Công ch?ng Anh
  qu?c ACCA và ??t tiêu chu?n Vàng (Gold - Tuition Provider).
  V?i mong mu?n ?em ??n c? h?i cho t?t c? m?i ng??i,
  Trung tâm Vietsourcing t? ch?c H?i th?o ?? gi?i thi?u
  chi ti?t v? Ch??ng trình ACCA UK và Anh Ch? có th? tìm
  hi?u rõ h?n v? Ch??ng trình h?c Luy?n thi t?i T?p
  ?oàn Vietsourcing.


  Ng??i
  trình bày:


  ?
  Bi?n Th? H?ng Nga, Nguyên
  tr??ng ban ??i ngo?i VP ACCA Vi?t Nam
  ?
  L?ng
  Tr?nh Mai H??ng, FCCA, IFAC

  - T?ng Giám ??c Công Ty CP T?p ?oàn Ngu?n L?c Vi?t,

  H?i viên ACCA kì c?u, ??i di?n ??u tiên và duy nh?t
  c?a Vi?t Nam t?i Liên ?oàn K? toán Qu?c t?.

  ? Ông
  Francis Ong, CIMA
  -
  Giám ??c chi nhánh
  VPHCM Công Ty CP T?p ?oàn Ngu?n L?c Vi?t


  S?
  hi?n di?n c?a QUÝ ANH CH? s? là ni?m vinh h?nh
  c?a chúng tôi.


  Xin
  vui lòng xác nh?n tham d? h?i th?o
  tr??c
  12:00 ngày 24 tháng 07 n?m 2009.  Tel: (08) 3932
  0248/ Nguy?n Kim Thoa


  E-mail:
  [You must be registered and logged in to see this link.]


  Xin chân thành
  c?m ?n.


  Trân
  tr?ng,

  NGUY?N, Kim Thoa
  baodom1202
  baodom1202
  Nhân viên văn phòng
  Nhân viên văn phòng

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 203
  Tuổi : 30
  Cảm ơn : 23

  HÃY MỞ NGOẶT CHO NHỮNG THÀNH CÔNG MAI SAU!! ĐĂNG KÍ NGAY 24.07.2009 Empty Re: HÃY MỞ NGOẶT CHO NHỮNG THÀNH CÔNG MAI SAU!! ĐĂNG KÍ NGAY 24.07.2009

  Bài gửi by baodom1202 on 2009-07-17, 19:30

  uh trùi chữ nhỏ qué vả lại o 73 sài gòn ai đi cho dc
  ThuatDL
  ThuatDL
  Quản trị viên
  Quản trị viên

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 2137
  Tuổi : 34
  Cảm ơn : 122

  HÃY MỞ NGOẶT CHO NHỮNG THÀNH CÔNG MAI SAU!! ĐĂNG KÍ NGAY 24.07.2009 Empty Re: HÃY MỞ NGOẶT CHO NHỮNG THÀNH CÔNG MAI SAU!! ĐĂNG KÍ NGAY 24.07.2009

  Bài gửi by ThuatDL on 2009-07-17, 20:27

  Đọc mãi chẳng được chữ nào!

  Sponsored content

  HÃY MỞ NGOẶT CHO NHỮNG THÀNH CÔNG MAI SAU!! ĐĂNG KÍ NGAY 24.07.2009 Empty Re: HÃY MỞ NGOẶT CHO NHỮNG THÀNH CÔNG MAI SAU!! ĐĂNG KÍ NGAY 24.07.2009

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: 2019-08-19, 08:15