DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  Hệ thống chính trị Việt Nam: Khả năng thích ứng nhanh với lịch sử hiện đại

  anhday
  anhday
  Trợ lý giám đốc
  Trợ lý giám đốc

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 1298
  Tuổi : 33
  Cảm ơn : 33

  Hệ thống chính trị Việt Nam: Khả năng thích ứng nhanh với lịch sử hiện đại Empty Hệ thống chính trị Việt Nam: Khả năng thích ứng nhanh với lịch sử hiện đại

  Bài gửi by anhday on 2009-02-07, 18:42

  Trên thế giới có rất nhiều mô hình
  hệ thống chính trị và thể chế nhà nước. Chúng ta không thể khẳng định
  mô hình nào là ưu việt nhất mà vấn đề là ở chỗ, mô hình nào phù hợp,
  thích ứng đối với mỗi quốc gia. Thực tế đã minh chứng rất rõ ràng: Sự
  ổn định, phát triển và năng lực của chúng ta đang được rất nhiều quốc
  gia và tổ chức quốc tế đánh giá cao và coi là hình mẫu có thể tham khảo.


  Khả năng thích ứng với lịch sử hiện đại


  Một hệ
  thống chính trị mạnh là một hệ thống chính trị đặt mục tiêu và phương
  thức thực thi quyền lực nhà nước, quyền lực chính trị phù hợp với lợi
  ích của nhân dân. Lợi ích của nhân dân liên quan đến nhiều giai cấp,
  tầng lớp nên có thể có nhiều khác biệt. Một hệ thống chính trị vận hành
  tốt thì khi đã đưa ra những quyết sách, thường đảm bảo ích chung, phản
  ánh được điểm tương đồng chung, tạo ra được sự đồng thuận xã hội.  Đồng thuận
  xã hội là cơ sở để đoàn kết toàn dân tộc. Mọi tầng lớp, mọi giai cấp
  đều cố gắng để thực hiện mục tiêu, chủ trương, chính sách, pháp luật do
  hệ thống chính trị đề ra. (Người ta gọi đây là “sản phẩm đầu ra” của hệ
  thống chính trị).  Trong xã
  hội có giai cấp, hệ thống chính trị có vai trò rất quan trọng, là hệ
  thống phân bổ các giá trị xã hội, tổng hợp các phương thức thực thi
  quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước. Trong hệ thống chính trị,
  nhà nước đóng vai trò trung tâm. Mọi hoạt động chính trị của tổ chức,
  của công dân đều hướng tới để xây dựng một hệ thống chính trị sao cho
  quá trình phân bổ quyền lực của xã hội phải đảm bảo cân bằng các lợi
  ích, đảm bảo sự công bằng.  Hơn 20 năm
  đổi mới, chúng ta đã thu được rất nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa
  lịch sử. Đó là nhờ hệ thống chính trị vận hành tốt, đây cũng là yếu tố
  cơ bản để đảm bảo sự ổn định trong thời gian vừa qua.  Để đảm bảo
  ổn định chính trị, không chỉ có tập hợp được nhân dân, đảm bảo được lợi
  ích của nhân dân, đảm bảo sự đồng thuận toàn xã hội và đoàn kết toàn
  dân tộc mà còn phải đảm bảo được an ninh quốc gia, sự toàn vẹn chủ
  quyền và lãnh thổ của quốc gia. Bất kì hệ thống chính trị nào muốn có
  ổn định để phát triển đều cũng phải đạt được điều đó.  Hệ thống
  chính trị của bất kỳ một nước nào cũng có nhà nước, có đảng cầm quyền,
  có các tổ chức nối nhà nước với công dân (gọi là các tổ chức chính trị
  - xã hội) và các quan hệ, cơ chế nguyên tắc đảm bảo cho hệ thống chính
  trị đó vận hành tốt.  Hệ thống
  chính trị của chúng ta đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội, phát
  huy nội lực, tận dụng ngoại lực đã tạo ra thế và lực mới có đủ điều
  kiện để đảm bảo hòa bình, ổn định trong nước, quan hệ tốt với các nước
  láng giềng và các nước trên thế giới. Đó là điều kiện cơ bản để giữ
  được an ninh chính trị, an sinh công dân và toàn vẹn chủ quyền, lãnh
  thổ quốc gia.  Một hệ
  thống chính trị tốt phải thể hiện 4 tiêu chí cơ bản sau: Một là: Vạch
  được mục tiêu đúng. Hai là: tổ chức thực hiện được các mục tiêu. Ba là:
  đảm bảo được dân chủ. Bốn là: đảm bảo được ổn định chính trị - xã hội,
  đất nước phát triển, tự thích nghi, tự hoàn thiện và đổi mới.  Hệ thống
  chính trị nước ta, nhất là trong 20 năm đổi mới đã đáp ứng khá tốt các
  tiêu chí trên. Qua đây, chúng ta có thể tự đánh giá chính mình và so
  sánh được hệ thống chính trị nước ta với hệ thống chính trị các nước
  trong khu vực và trên thế giới.  Chúng ta đã
  có đường lối đổi mới và các chính sách kinh tế - xã hội đúng, hợp lòng
  dân, hợp với xu thế phát triển của thời đại, được cộng đồng quốc tế
  thừa nhận và đánh giá cao; tổ chức hiện thực hoá chúng với tốc độ tăng
  trưởng kinh tế cao, liên tục; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt;
  đạt đựơc nhiều thành tựu và tiến bộ trong xây dựng nhà nước pháp quyền,
  dân chủ hoá xã hội, phát huy quyền dân chủ của nhân dân; chính trị ổn
  định…  Trong hệ
  thống chính trị Việt Nam, có một tổ chức rất đặc biệt là Mặt trận Tổ
  quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận Tổ quốc
  như Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên
  hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt
  Nam. Vai trò của các tổ chức này trong xã hội công dân là hết sức quan
  trọng, không thể thiếu được. Khách quan mà nói chúng ta đang có một xã
  hội công dân đang hình thành và phát triển tốt, làm cơ sở cho hệ thống
  chính trị dân chủ và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tính đặc
  biệt, đặc sắc ở đây là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
  hội làm nòng cốt của xã hội công dân đó.  Chúng ta
  cũng tích cực khắc phục những yếu kém, trì trệ, bằng nổ lực cải cách
  hành chính, quyết tâm chống tham nhũng, đã và đang nghiên cứu, tiến
  hành nhiều đổi mới quan trọng nhằm làm cho hệ thống chính trị hoạt động
  tốt hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Trong lúc đó, nhiều nước, đặc biệt là
  các nước đang phát triển đang rơi vào các cuộc chiến tranh, nội chiến,
  xung đột, nợ nần, nạn khủng bố, khủng hoảng chính trị…  Chúng ta
  đang ở thế thuận lợi. Vấn đề là biết tận dụng những lợi thế này để phát
  triển nhanh và bền vững đất nước, tạo các yếu tố thuận lợi hơn để tiếp
  tục chủ động đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có đổi mới hệ thống
  chính trị.  Từ vị thế
  này, chúng ta rất có khả năng, xứng đáng và rất đáng tích cực tham gia
  vào các quá trình quản lý toàn cầu nói chung và khu vực nói riêng.  Bản lĩnh Việt Nam
  Hệ
  thống chính trị chúng ta trước đây chủ yếu là một hệ thống phục vụ các
  mục tiêu chiến đấu (mang nặng tính bao cấp, chỉ huy), qua hơn 20 năm
  đổi mới, về cơ bản đã tương thích được với đời sống chính trị của cộng
  đồng quốc tế. Điều này không phải nước nào cũng làm được. Quá trình trở
  thành thành viên của Liên hiệp quốc, tham gia các công ước quốc tế, hội
  nhập khu vực (gia nhập ASEAN) trở thành thành viên APEC, WTO, thực hiện
  các cam kết song phương, đa phương…chúng ta đã biết được cần phải làm
  gì khi trở thành một thành viên đầy đủ và tích cực của cộng đồng quốc
  tế.  Để tương
  thích với những chuẩn mực chung của thế giới, để có thể có một vai trò
  nhất định trong một “trật tự” thế giới luôn luôn mới, mỗi quốc gia vừa
  phải đóng góp, thậm chí hi sinh những lợi ích tạm thời của mình, vừa
  tuân thủ vừa cùng các quốc gia khác với tư cách là các chủ thể bình
  đẳng của đời sống quốc tế sáng tạo ra các “trật tự” mới (các thể chế
  quản lý toàn cầu mới) trong hệ thống toàn cầu mà ngày càng trở nên “nhỏ
  bé”, thậm chí như Thomas Friedman, tác giả cuốn “Thế giới phẳng” gọi là
  “siêu nhỏ” do toàn cầu hoá 3.0 mang lại.  Hệ thống
  chính trị nước ta cũng như tất cả các nước khác đều có những thách
  thức, vừa do những nguyên nhân nội tại vừa do những nguyên nhân bên
  ngoài. Đó là do những đặc điểm đặc thù của mình mà mỗi nước vẫn có
  những “vấn đề” riêng chưa tương thích với những yêu cầu chung, những
  chuẩn mực chung; mặt khác lại có những nước muốn áp đặt cách nhìn nhận,
  lợi ích, chuẩn mực của riêng mình cho cộng đồng quốc tế.  Yêu cầu
  tương thích của hệ thống chính trị của chúng ta với đời sống chính trị
  thế giới cũng đang đặt ra một số vấn đề. Mô hình nhà nước của chúng ta
  là nhà nước pháp quyền nhưng tàn dư của mô hình tập trung quan liêu bao
  cấp còn khá nặng nề. Việc đảm bảo và và thực hiện đầy đủ các quyền dân
  chủ của người dân, tình trạng quan liêu tham nhũng đang là những vấn đề
  cấp bách cần được giải quyết.  Chúng ta
  cũng đang tìm tòi để đổi mới hệ thống và hoàn thiện hệ thống chính trị.
  Thời gian qua chúng ta đã đảm bảo được sự ổn định. Điều đó nói lên sự
  thích hợp, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Bên cạnh đó,
  chúng ta đang nghiên cứu, tìm hướng khắc phục khuyết điểm của hệ thống
  chính trị và tìm cách đổi mới.  Tham gia
  tốt quản lý toàn cầu đòi hỏi một bản lĩnh Việt Nam. Việt Nam cần có
  tiếng nói để tháo gỡ những mâu thuẫn, những xung đột, hướng tới những
  cam kết chung, hành động chung, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích
  chung.  Những gì
  Việt Nam đã làm được theo tinh thần đó, được thể hiện qua tháo gỡ những
  rào cản, bế tắc trong đàm phán thương mại toàn cầu tại APEC 14 với
  cương vị là chủ nhà; trong các sáng kiến thúc đẩy sự hợp tác khu vực
  ASEAN và các diễn đàn của nó, trong quá trình thực hiện các mục tiêu
  thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc, trong niềm tin của Liên hiệp quốc khi
  cùng Việt Nam thực hiện dự án “Một Liên hiệp quốc” tại Việt Nam.


  Thành công
  của Việt Nam, đặc biệt là vị thế mới của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều
  vào tính ổn định chính trị - xã hội, đường lối, chính sách đối nội, đối
  ngoại cởi mở thân thiện . Những yếu tố đó đã tạo ra sự thân thiện, cởi
  mở, hoà nhập của dân cư trong các sinh hoạt trong nước, cũng như ở nước
  ngoài. Những thành công của Việt Nam không chỉ biểu hiện tính cách dân
  tộc, bản sắc văn hoá, hoặc khả năng động viên của chính quyền mà chủ
  yếu là biểu hiện chất lượng các chính sách đối nội, đối ngoại. Các
  chính sách đó đã tạo được sự đồng thuận và đoàn kết xã hội, góp phần
  tạo ra hình ảnh Việt Nam ngày nay: Một Việt Nam hoà bình, tươi đẹp, cởi
  mở, thân thiện, năng động, đồng thuận, dân chủ, công bằng, phát triển
  mạnh mẽ và quyết tâm vươn lên không gì ngăn cản nổi.

   Hôm nay: 2019-08-25, 21:25