DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  Mu THIÊN TỬ. NET,MU MỚI RA NGÀY 4/4,MU OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI RA OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI ALPHATEST NGÀY 4/4, MU SẮP OPEN NGÀY 4/4 [CENTER][IMG]http://x.3tin.net/uploads/GMIT.308_n.jpg[/IMG] [SIZE=7][COLOR=#ff0000][FONT=times new roman][B]MU THIÊN TỬ . NET[/B

  vailon
  vailon
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 1
  Cảm ơn : 3

  Mu THIÊN TỬ. NET,MU MỚI RA NGÀY 4/4,MU OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI RA OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI ALPHATEST NGÀY 4/4, MU SẮP OPEN NGÀY 4/4 [CENTER][IMG]http://x.3tin.net/uploads/GMIT.308_n.jpg[/IMG] [SIZE=7][COLOR=#ff0000][FONT=times new roman][B]MU THIÊN TỬ . NET[/B Empty Mu THIÊN TỬ. NET,MU MỚI RA NGÀY 4/4,MU OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI RA OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI ALPHATEST NGÀY 4/4, MU SẮP OPEN NGÀY 4/4 [CENTER][IMG]http://x.3tin.net/uploads/GMIT.308_n.jpg[/IMG] [SIZE=7][COLOR=#ff0000][FONT=times new roman][B]MU THIÊN TỬ . NET[/B

  Bài gửi by vailon on 2015-04-04, 03:14

  Mu THIÊN TỬ. NET,MU MỚI RA NGÀY 4/4,MU OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI RA OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI ALPHATEST NGÀY 4/4, MU SẮP OPEN NGÀY 4/4
  Mu THIÊN TỬ. NET,MU MỚI RA NGÀY 4/4,MU OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI RA OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI ALPHATEST NGÀY 4/4, MU SẮP OPEN NGÀY 4/4 [CENTER][IMG]http://x.3tin.net/uploads/GMIT.308_n.jpg[/IMG] [SIZE=7][COLOR=#ff0000][FONT=times new roman][B]MU THIÊN TỬ . NET[/B GMIT.308_n
  MU THIÊN TỬ . NET
     Phiên Bản Season 6.9
  Ra Mắt Server Thứ 1
  Miễn Phí 100%
  Server –Hoàng Kim-
  Cụm máy chủ Hoàng Kim
  Đang tiến hành Alphatest từ ngày 31/3/2015
  Khởi tạo nhân vật bạn được tặng ngay 65.000 Point

  OPEN BETA 13H NGÀY 4/4/2015

  Mu THIÊN TỬ. NET,MU MỚI RA NGÀY 4/4,MU OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI RA OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI ALPHATEST NGÀY 4/4, MU SẮP OPEN NGÀY 4/4 [CENTER][IMG]http://x.3tin.net/uploads/GMIT.308_n.jpg[/IMG] [SIZE=7][COLOR=#ff0000][FONT=times new roman][B]MU THIÊN TỬ . NET[/B 1712d1351015575-hinh-anh-cong-thanh-chien-thang-10-2012-mu-dat-viet-hinh-anh-cong-thanh-chien-thang-10-mu-dat-viet-6-
  Mu THIÊN TỬ. NET,MU MỚI RA NGÀY 4/4,MU OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI RA OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI ALPHATEST NGÀY 4/4, MU SẮP OPEN NGÀY 4/4 [CENTER][IMG]http://x.3tin.net/uploads/GMIT.308_n.jpg[/IMG] [SIZE=7][COLOR=#ff0000][FONT=times new roman][B]MU THIÊN TỬ . NET[/B Screen10_25-15_49-0002
  Mu THIÊN TỬ. NET,MU MỚI RA NGÀY 4/4,MU OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI RA OPEN NGÀY 4/4, MU MỚI ALPHATEST NGÀY 4/4, MU SẮP OPEN NGÀY 4/4 [CENTER][IMG]http://x.3tin.net/uploads/GMIT.308_n.jpg[/IMG] [SIZE=7][COLOR=#ff0000][FONT=times new roman][B]MU THIÊN TỬ . NET[/B Mu1-458123-1413004367

  IN 

   Hôm nay: 2019-09-16, 07:03