DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát

  Poll

  sd

  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_left0%Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Bar_right [0%] 

  Tổng số bầu chọn: 0
  linhc5tmdt
  linhc5tmdt
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 1
  Cảm ơn : 3

  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Empty Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát

  Bài gửi by linhc5tmdt on 2011-05-21, 10:57

  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát chuyên cung cấp và thi công các loại sàn gỗ tự nhiên nhập khẩu, chất lượng cao, sàn gỗ đặc biệt, sàn gỗ tự nhiên.

  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Image.ashx?Size=M&ImageUrl=612201020105893
  sàn gỗ tự nhiên được sản xuất theo công nghệ hiện đại, tạo sự ổn định và bền vững lâu dài.
  Bề mặt sơn UV tạo sự bóng mượt cho sàn gỗ tự nhiên, càng sử dụng càng bóng.
  Lớp sơn bề mặt có khả năng hạn chế khả năng bén lửa.
  Lớp lót chống thấm và tạo sự êm ái cho sàn nhà và bước chân được thoải mái hơn.
  Không chứa độc tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
  Tạo sự an toàn cho người sử dụng nhất là trẻ em và người già do đặc tính cách điện và không trơn trượt.
  Dễ lau chùi và tẩy rửa những vết ố lâu ngày.
  Mang tính ổn định, chắc chắn và không bị lỗi thời.
  sàn gỗ tự nhiên phù hợp cho việc lắp đặt mới hay sửa chữa lại những tòa nhà cũ.
  Vừa mang tính truyền thống vừa mang tính hiện đại.
  Bước chân thoải mái, không tạo tiếng ồn.

  ưu điểm củasàn gỗ tự nhiên :
  + Không dễ cháy: Bề mặt được phủ các tinh thể UV không bén lửa và lõi ván được xừ lý cơ học để hạn chế tính dễ cháy của gỗ. Đặc tính này được hiểu như là chịu được nhiệt độ cao của nến, bật lửa, diêm và tàn thuốc lá.
  + Thích hợp cho phía dưới sàn có nhiệt độ cao: Các nhà sản xuất tính đến việc sàn gỗ có thể được trên hệ thống sưởi ngầm sử dụng nước nóng. Tính chất này đảm bảo cho sàn ổn định khi gặp nhiệt độ cao.
  Công ty TNHH Đồ Gỗ Nội Và Ngoại Thất Thịnh Phát Image.ashx?Size=M&ImageUrl=612201020105893
  + Tính bền vững đối với ánh sáng: không bị phai màu do tia cực tím, mức ảnh hưởng được đo lường “mức 6 trên thang màu xanh và mức 4 trên thang màu xám”. Điều này cho thấy hầu hếtsàn gỗ tự nhiên giữ được độ bền màu ngay cả khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời gay gắt.
  + Chống bẩn hóa chất: các chất sử dụng hằng ngày như thức ăn, thức uống... Những vết ố này dễ dàng bị loại bỏ bất kì lúc nào. + Phát thải khí độc hại thấp: là một thuật ngữ luôn được sử dụng trong thông tin sản phẩm. E1 là tiêu chuẩn quy định giới hạn khí phát thải formandehyde của chính phủ ở mức 0.1ppm (<0.125mg/m3 không khí). Các sản phẩm của các nhà sản xuất cũng áp dụng mức giới hạn này. + Chịu lực: là cách sàn gỗ chịu được lực tác dụng của một vật nặng rơi xuống sàn.
  + Thế hệ hèm khóa 2 chiều, lắp đặt nhanh chóng và không cần dùng keo.
  Bề mặt sơn UV tạo sự bóng mượt cho sàn gỗ tự nhiên, càng sử dụng càng bóng.
  Lớp sơn bề mặt có khả năng hạn chế khả năng bén lửa.
  Lớp lót chống thấm và tạo sự êm ái cho sàn nhà và bước chân được thoải mái hơn.
  Không chứa độc tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
  Tạo sự an toàn cho người sử dụng nhất là trẻ em và người già do đặc tính cách điện và không trơn trượt.
  Dễ lau chùi và tẩy rửa những vết ố lâu ngày.
  Mang tính ổn định, chắc chắn và không bị lỗi thời.
  sàn gỗ tự nhiên phù hợp cho việc lắp đặt mới hay sửa chữa lại những tòa nhà cũ.
  Vừa mang tính truyền thống vừa mang tính hiện đại.
  Bước chân thoải mái, không tạo tiếng ồn.
  Chi tiết về sản phẩm sàn gỗ tự nhiên xin liên hệ :
  Công ty Đồ Gỗ Thịnh Phát
  Địa chỉ: 141 Trường Chinh - Thanh Xuân
  Điện thoại: 04.6290.5947 * 0975.87.3333
  Email: sangothinhphat@yahoo.com

  cưới hỏi trọn gói| kem trang tien| lap mang fptthiet bi 3g| bang dinh| may doc sach dien tu amazon kindle| sua may lanh| máy tính tiền|

   Hôm nay: 2019-08-19, 00:34